Thư chúc tết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày kháng chiến gian khổ, khó khăn nhất chống thực dân Pháp gửi đến ba gia đình trí thức Nguyễn Văn Huyên, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng với niềm tin vững chắc vào thắng lợi.
Bức thư là một bằng chứng lịch sử thể hiện rõ:
Tầm nhìn của Đại tướng.
Tình cảm chân thành của Đại tướng
Trách nhiệm của Đại tướng với giới trí thức.

 

 

Xin cảm ơn Trung tâm Lưu trữ 3