Danh phận ở ngoài Đảng của cố GS.TS Nguyễn Văn Huyên, nhà giáo dục, nhà dân tộc học, nhà nghiên cứu văn hóa của Việt Nam, vị Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục trong 28 năm 350 ngày, từng là điều bí ẩn lạ lùng. Nhân kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên xin giới thiệu trích đoạn trong Phim tài liệu “Khát vọng Hồ Chí Minh – Khát vọng Việt Nam” – Tập 2 “Khát vọng một Đảng đạo đức, văn minh” do Ban Truyền hình tiếng dân tộc thực hiện, phát sóng trên VTV1 ngày 09/5/2020 nói cách sử dụng người tài ngoài Đảng của Bác Hồ.