1. Ông Đinh Quang Huy, sinh 1960, chưa từng nghe đến GS Nguyễn Văn Huyên trước khi đọc những bài báo trên mạng internet. Hôm nay ông Đinh Quang Huy đã quyết tâm vượt mưa gió và cái lạnh của đại hàn tới tham quan Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Ông chia sẻ: “Những thông tin trên mạng dù rất hay, nhưng chưa phản ánh hết được những câu chuyện mới, thú vị khác khi trải nghiệm tham quan trực tiếp tại Bảo tàng”.