Những người bạn của Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

I. Nhóm tham gia xây dựng nội dung, thiết kế Bảo tàng (phụ trách chính)
1. Véronique Doffus, Kiến trúc sư, Pháp
2. Patrick HoarauHọa sĩ, Pháp
3. TS. Võ Thị Thường, Nghiên cứu dân tộc học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
4. Ths. Phạm Kim Ngân, Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa
5. TS. Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
6. Ths. Nguyễn Thị Hồng Mai, Chuyên gia bảo quản, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
7. Ths. Phạm Đam CaHọa sĩ, Việt Nam
8. Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (HERITIST)
II. Những người bạn của Bảo tàng
9. Susan BaylyGiáo sư nhân học, Cambridge University, Vương quốc Anh
10. Christine HemmetNghiên cứu dân tộc họcBảo tàng Quai Branly, Pháp
11. TS. Lê Thị Minh Lý, Giám đốcTrung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa
12. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
13. TS. Amareswar GallaChuyên gia bảo tàng học, International Institute for the Inclusive Museum, Úc
14. TS. Rosalia SciortinoNghiên cứu nhân học, Italy
15. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
16. Trường tư thục Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội
17. Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
18. Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang