Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên chân thành cảm ơn những cá nhân và cơ quan, tổ chức sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
3. Gia tộc họ Vi
4. Các bạn học sinh cũ Trường Thiếu nhi Việt Nam tại Quế Lâm, Trung Quốc
5. Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa
6. Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm, Quảng Ninh
7. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
8. Các bạn đồng nghiệp Bệnh viện TW Quân đội 108
9. Gia đình ông Vi Văn Đài, Hà Nội
10. Gia đình bà Nguyễn Bích Liên, Hoa Kỳ
11. Gia đình bà Nguyễn Bảo Quỳnh, TP Hồ Chí Minh
12. Nhóm bạn “Xóm lá” của Blog Việt
13. Gia đình bà Nguyễn Hiền Khanh, Hà Nội
14. Gia đình bà Vũ Thúy Anh, Hà Nội
15. Họa sĩ Văn Dương Thành