Các phim tư liệu về Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trên chương trình Không gian văn hóa, Đài Tiếng nói Việt Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2014

Bản tin 23h về Lễ Khai trương Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trên VTV1, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trong chương trình Nhịp sống của VTV5, ngày 3 tháng 1 năm 2015.

Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trong chương trình Cafe sáng của VTV3, ngày 20 tháng 1 năm 2015.

Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên – Một địa chỉ giáo dục thế hệ trẻ, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, ngày 1/12/2014.

Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên – Bảo tàng của ký ức gia đình (VTC14)

Giới thiệu về đường Nguyễn Văn Huyên, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trong chương trình “Hà Nội của chúng ta” phát sóng ngày 19/4/2015 trên Kênh 1 của Đài PTTH Hà Nội.

 Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trong chương trình “Người Việt bốn phương” phát sóng ngày 24/4/2015 trên VTV4.

 Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trong chương trình “Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn”, số 1, phát sóng ngày 26/4/2015 trên VTV2.