Chương trình giáo dục dành cho học sinh khi tham quan Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Chương trình đã được thử nghiệm với một số trường từ tháng 12 năm 2014:

1. Trường THCS Đan Phượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội
2. Trường tư thục Nguyễn Văn Huyên, quận Đống Đa, Hà Nội

* Phiếu câu hỏi dành cho hoạt động giáo dục:
– Dành cho học sinh tiểu học và THCS: Phiếu khám phá Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên
– Dành cho học sinh THCS và THPT: Phiếu khám phá hoạt động khoa học của giáo sư Nguyễn Văn Huyên

* Thông tin dành cho nhà trường và thầy cô giáo:
– Phương thức hợp tác tổ chức hoạt động giáo dục
– Kế hoạch tổ chức tham quan Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên
– Nội quy tham quan Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên
– Phong cách tham quan Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

Xin mời ấn vào các đường link để tải về chương trình giáo dục của Bảo tàng.