1. Học bổng do gia đình GS Nguyễn Văn Huyên trao cho học sinh xuất sắc tại trường THPT Nguyễn Văn Huyên, huyện Hoài Đức, Hà Nội, từ năm học 1998-1999.

2. Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn Huyên, thuộc Khoa Văn -Xã hội, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

3. Chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng Quỹ học bổng dành cho sinh viên ngành Nhân học văn hóa-xã hội ở Việt Nam. Mong nhận được sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm.