Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên đang chuẩn bị một cuộc triển lãm về nghệ thuật ảnh tô mầu nước.
Ảnh tô mầu đặc biệt phát triển ở nước ta từ những thập niên cuối của nửa đầu thế kỷ 20. Khi chụp ảnh mầu xuất hiện và phát triển, nghề làm ảnh tô mầu nước bị thu hẹp và mất dần. Nay không còn nữa.

Bức ảnh đen trắng này vừa được tô mầu.
Chúng ta nghĩ gì về nghệ thuật tô mầu nước này? Nó còn có giá trị gì trong đời sống đương đại?
Hy vọng triển lãm tới sẽ giúp giải đáp câu hỏi trên.