GS.TS Nguyễn Quý Đạo cùng các cháu Trang, Bình về thắp hương nhà thờ tổ và thăm Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên.