Một món quà vô giá: Quốc kỳ chủ quyền đã được treo trên đảo Nam Yết.
Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên chân thành cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, đảo trưởng, và bà Hoàng Thị Lệ Hà, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Khánh Hoà.

Nguyễn Văn Huy