Latest News

Home/Latest News
Latest News2020-06-13T15:15:57+07:00
1206, 2020

PGS – TS Nguyễn Văn Huy: “Gia đình là trường học lớn của tôi”

By |June 12th, 2020|Categories: Uncategorized|

  Theo PGS. TS Nguyễn Văn Huy, trong cuộc sống, cha mẹ ông, GS.TS Nguyễn Văn Huyên và họa sĩ Vi Kim Ngọc luôn hài hòa trong việc dạy dỗ các con. Họ khuyến khích con cái tham gia các hoạt động đoàn thể ngoài xã hội nhưng cũng không quên dạy các con gắn bó chặt chẽ với gia đình, biết yêu thương và thông cảm với những người thân. [...]

1206, 2020

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Huy: “Bathing” in his father’s library

By |June 12th, 2020|Categories: Uncategorized|

(Kienthuc.net.vn) - PGS.TS Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam) có một người cha rất nổi tiếng: GS.TS Nguyễn Văn Huyên.  Ký ức của một bác sĩ quân y: Đói là đáng sợ nhất Ký ức của bác sĩ từng cứu sống người vỡ tung cả bụng Nối tiếp cha, ông cũng nghiên cứu về dân tộc học, về bảo tồn và phát huy [...]

1206, 2020

About Us

By |June 12th, 2020|Categories: Uncategorized|

Bảo tàng trưng bày cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học và giáo dục của giáo sư Nguyễn Văn Huyên, nhà dân tộc học, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-1975) Xin mời ghé thăm trang Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/NguyenVanHuyenMuseum