About the vision and prospects of Nguyen Van Huyen Museum

Một số bài phỏng vấn PGS Nguyễn Văn Huy, giám đốc Bảo tàng, về tầm nhìn và triển vọng giáo dục di sản của Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên:

1. Nguyễn Thị Trâm (2014) “Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên – Câu chuyện một đời người”, Giáo dục và Thời đại, 20/11/2014, liên kết internet: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/bao-tang-nguyen-van-huyen-cau-chuyen-mot-doi-nguoi-482750-c.html

2. Toan Toan (2015) “Phải kể những câu chuyện như viết tiểu thuyết”, PGS Nguyễn Văn Huy về Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, Tiền Phong, 06/1/2015, liên kết internet: http://www.tienphong.vn/van-nghe/phai-ke-nhung-cau-chuyen-nhu-viet-tieu-thuyet-806982.tpo

3. Hoàng Phương (2015) “Cuộc đời Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên”, VNExpress, 29/12/2014, liên kết internet: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/dau-an-cua-bo-truong-giao-duc-tai-vi-29-nam-3126814-p2.html

4. Nguyễn Thị Trâm (2014) “Tầm vóc về giáo dục của Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên là rất lớn”, Giáo dục và Thời đại, 29/11/2014, liên kết internet: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/tam-voc-ve-giao-duc-cua-bao-tang-nguyen-van-huyen-la-rat-lon-506868-c.html

5. (2014) “Di sản của một bộ trưởng”, Lao động, liên kết internet: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/158995/di-san-cua-mot-bo-truong.html

6. Trần Bích Hạnh (2013) “Tiến tới một cuộc trưng bày về cuộc đời GS. Nguyễn Văn Huyên”, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, liên kết internet: http://cpd.vn/news/detail/tabid/77/newsid/1317/seo/Tien-toi-mot-cuoc-Trung-bay-ve-cuoc-doi-GS-Nguyen-Van-Huyen/Default.aspx

PGS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, con gái thứ 3 của Bộ trưởng, đang hướng dẫn du khách tham quan tại Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên