Ông Nguyễn Văn Huyên có bài nghiên cứu về Chống hạn trong truyền thống của người Việt trong đó trình bày rất kỹ về truyền thuyết Tứ pháp, đặc biệt nữ thần mưa, Pháp Vân, tại chùa Dâu vào 1944. Lần đầu công bố bản tiếng Việt năm 2001.

Kết luận bài viết của mình, ông Huyên viết: “Một lần nữa, người ta có thể thấy cái thiên tài của nhân dân Việt Nam, bất chấp thời gian, bất chấp uy tín của một chính giáo nào đó, đã có thể, có lẽ chính là nhờ ngay cái tinh thần khoan dung của mình, nhờ những khái niệm tâm lý được sản sinh ngay trên mảnh đất nóng bỏng và sống động này, làm cho dân tộc này, với những nỗ lực trẻ hoá không ngừng, có được một tổng thể tôn giáo độc đáo và tích cực.”

Những bức ảnh ở chùa Dâu ngày tết này cho thấy “nỗ lực trẻ hoá không ngừng” ấy vẫn tiếp tục hôm nay và cái tôn giáo “tích cực” này vẫn vẫn được người dân vùng này thực hành.

Nguyễn Văn Huy