50 năm thành lập trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Tuyên Quang

2020-06-09T07:42:29+07:00

Đại diện gia đình Cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên chúc mừng 50 năm thành lập trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Tuyên Quang.