Yearly Archives: 2018

Home/2018

Hội đồng Tu luật, 1949

2020-06-09T07:42:30+07:00

Hồ sơ mới phát hiện: Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng Tu luật, 1949, để soạn thảo các dự án luật trình nhà nước.  Trong danh sách này có 2 anh em Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Văn Hưởng, các vị đều có nền tảng kiến thức cơ bản về luật, lấy bằng cử nhân luật ở Pháp.

Hội đồng Tu luật, 19492020-06-09T07:42:30+07:00