Monthly Archives: July 2017

Home/2017/July

Lãnh đạo thôn Lai Xá cảm ơn PGS. TS. Nguyễn Văn Huy

2017-07-22T03:03:00+07:00

Lãnh đạo thôn Lai Xá cảm ơn sự giúp đỡ của PGS Nguyễn Văn Huy, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên và các bạn, đồng nghiệp của ông Huy đã giúp đỡ thôn rất nhiều trong quá trình xây dựng Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá đồng thời cùng bàn về tiếp tục hoàn thiện và thúc đẩy sự phát triển BT, đặc biệt phát triển công chung của BT. Vũ Thuỳ, đại diện nhóm tình nguyện viên của Đại học Văn Hoá, bày tỏ nguyện vọng tiếp tục tham gia hoạt động của BT nhiếp ảnh và được thực hiện việc [...]

Lãnh đạo thôn Lai Xá cảm ơn PGS. TS. Nguyễn Văn Huy2017-07-22T03:03:00+07:00