Lời cảm xúc của ông Nguyễn An Kiều

2016-12-27T02:17:00+07:00

Mấy lời cảm xúc của ông Nguyễn An Kiều sau khi thăm BT Nguyễn Văn Huyên gửi qua email chúng tôi vừa nhận được.Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của GS Nguyễn Văn Huy ! Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên được tổ chức khoa học, sắp xếp hợp lý theo từng giai đoạn ,từng nhân vật. Có những tư liệu gốc rất quý được bảo quản nguyên vẹn từ hơn nửa thế kỷ nay ,qua biết bao cuộc chiến tranh ,sự kiện làm xáo động xã hội ...Các hiện vật đặt trong một không gian yên tĩnh, thoảng vang âm [...]